Stenging av Fylkesvei 120 v Klavefjell mellom Rødberg og Tunhovd

Info ang stenging av fv. 120 ved Klavefjell (Øygardsgrend)

På grunn av sikringstiltak vil vegen stenges visse tider mandag – torsdag.
Tiltaket vil vare fra mandag 3. September – 22. November

Tidene vegen vil være stengt er:
Mandag – Onsdag: kl. 07.00 – 19.00
Torsdag: kl. 07.00 – 15.00

(Åpent fredag – søndag)

Tidspunkt det vil være mulig å passere under stenging er:

 • Før kl. 07.00
 • Ca. kl. 07.05 – samtidig som skolebussen
 • Ca. kl. 08.00 – samtidig som skolebussen
 • Kl. 12.00 – 12.30
 • Bare onsdager: ca. kl. 12.50 – samtidig som skolebussen
 • Bare onsdager: ca. kl. 13.50 – samtidig som skolebussen
 • Ca. kl. 15.00 – samtidig som skolebussen
 • Ca. kl. 15.45 – samtidig som skolebussen
 • Ca. kl. 16.30 – samtidig som skolebussen
 • Ca. kl. 17.10 – samtidig som skolebussen
 • Etter kl. 19.00

Passering samtidig som skolebussen:

Vegvesenet skriver at de er avhengig av at trafikken ikke blir for stor, dvs at det er fint om dere kan prioritere samkjøring når det er mulig.

Aktivitetskalender 2018

Aktuelt