Vi setter stor pris på tilbakemelding på deres opphold her hos oss, og det er kjempefint om både lærere, elever og medfølgende voksne kan fylle ut vårt EVALUERINGSSKJEMA