/media/default/dyrene/Tuva-og-moufflon.jpg

Kanin

Kaninene på Langedrag

Tamkaninen stammer fra den europeiske villkaninen. Det fins fremdeles ville kaniner helt opp til Sør- Sverige og Danmark, og de er vanlige nedover i Europa. Kaninen ligner haren, men kaninen er ikke etterkommer av haren. Det fins mange viktige forskjeller på kanin og hare, en av de viktigste er at haren i Norden skifter til hvit vinterpels og er gråbrun om sommeren, mens kaninen bærer samme farge hele året. Andre kjennetegn er at kaniner i større grad lever i ganger i jorden, og at deres nyfødte unger er nakne og blinde, mens nyfødte harer ikke er det. Haren er også vanligvis større, med markert mye lengre bakbein enn kaninen. Det fins selvfølgelig kaninraser som er avlet frem til å bli veldig store, og som derfor blir større enn haren igjen.

Kaniner er populære selskapsdyr og husdyr, og i noen land er det helt vanlig å spise kaninkjøtt. Det fins en rekke forskjellige raser, noen avlet frem for produksjon av kjøtt eller pels, andre for karakteristiske særtrekk ved utseende.

Hos de fleste tamraser har disse menneskeønskede egenskapene overkjørt kaninens opprinnelige instinkter og naturlige utseende, blant annet har de ofte hengeører, i stedet for rett oppadstående ører som villkaninen har. Villkaniner har kortere ører enn de fleste tamraser, og er mindre enn den gjennomsnittlige tamkanin.

Kaninene på Langedrag er forvillet tamkanin, men det er tidvis innført ekte villkanin i flokken, første gang for 25 år siden. Gjennomsnittlig levealder for en kanin er ca. ti år. De går drektige i 31 dager. Her på Langedrag går kaninene helt fritt, og er avlet frem til å bli så lik som mulig den opprinnelige ville stamfaren. med noe innkryssning av ekte villkanin.

Kanin:

Latinsk navn: Oryctolagus cuniculus domestica
Familie: Harefamilien
Rase: Blanding av ulike tamkaniner med innslag av endel villkanin.
!

Visste du at...

......kaniner kan leve i ca 6-13 år? ...Det finnes i norden mer enn 50 godkjente kaninraser? ...Kaniner er ikke gnagere? De tilhører faktisk harefamilien. ...Kaniner kan bli kjønnsmodne og fruktbare allerede ved 10-12 ukers alder? ...Kaniner har