/media/fm/ff788513d7.jpg

Mål for undervisningen

På Langedrag leirskole har vi et overordnet mål om at alle som kommer hit skal få oppleve læring i naturen og i samspill med dyr. Læringen skal skje gjennom utfordrende og varierte aktiviteter som legger til rette for gode mestringsopplevelser.

Kunnskapsløftet

Undervisningen på Langedrag leirskole drives av Nore og Uvdal kommune, og her jobber vi bevisst i forhold til å dekke kunnskapsmål i læreplanen. I linken under vil du finne en oversikt over hvordan vi vektlegger ulike temaer i vår undervisning.

Langedrag Leirskole og fagfornyelsen

For- og etterarbeidsoppgaver

Vi har laget et hefte, hvor dere kan finne inspirasjon til stoff som dere kan jobbe med i forkant og etter oppholdet deres på Langedrag. Noen oppgaver kan dere klippe og lime inn direkte, mens andre punkt er forslag til hva dere kan jobbe med. 

Temaene og oppgavene i heftet tar utgangspunkt i mål fra de forskjellige fagene. Det er ikke slik at man må ha gjort alt i heftet før man kommer til Langedrag. Det er likevel en stor fordel å ha vært inne på en del av temaene, da vi opplever at litt forkunnskaper gjør oppholdet enda mer interessant.

Langedrag Leirskole for- og etterarbeidsoppgaver

Aktivitetskalender

Åpent hver dag mellom kl 10-18, se program her

Meld deg på vårt nyhetsbrev