/media/fm/ff78a60f10.jpg

Leirskolepriser

Prisen justeres normalt en gang i året - og øker da i takt med normal prisstigning. Forskuddskravet er på 10%, dette trekkes fra sluttoppgjøret.

For kalenderåret 2020 er prisen 2.700,- pr. elev -  4 døgn/5 dager, mandag - fredag  (fra januar 2020).

Sluttfakturering
Faktura sendes den dagen elevene kommer på leirskole -  etter de opplysninger vi har fått innrapportert 14 dager før ankomst.

Det gis anledning til å ha med 1 lærer/leder gratis pr. 15 elever. Øvrige voksne som evt. skal/ønsker å være med betaler elevpris. Er det voksne/ledere utover de som går gratis må det avtales med leirskolen på forhånd slik at vi sikrer at det er plass.

Finansiering av leirskoleopphold
Utgifter til leirskoleopphold fordeles på 2 fakturaer;

1) Faktura fra Langedrag Naturpark AS for kost og losji
2) Faktura fra Nore og Uvdal kommune for undervisning.

1) Gjeldende satser for kost og losji se over.
2) Faktura fra Nore og Uvdal kommune tar utg.p i en sats pr gruppe på 22 elever. Ved større elevgrupper løper det på ny sats for hver 22 elever eller påbegynt 22 elever. Staten yter tilskudd til undervisning på leirskole ved at kommuner som sender klasser på leirskole, kan søke tilskudd til leirskoleopplæring for opphold med en varighet på minst 3 overnattinger. De kan søke om tilskudd for ett opphold per klasse. Tilskuddet refunderes kommunen i etterkant av gjennomført opphold.

Avbestilling/brudd på inngått avtale
Utfylt påmeldingsskjema og refusjonsgarantiskjema er bindende avtale mellom Langedrag Naturpark AS, Nore og Uvdal kommune og skolen. Avtalen legger rammene for driften vår. Dersom skolen av ulike årsaker ser seg nødt til å gå fra avtalen, vil forskuddskravet ikke bli betalt tilbake. Hvis kontrakten brytes og oppholdet avbestilles mindre enn 24 måneder før oppholdet skulle funnet sted,:

1) Langedrag Naturpark AS fakturerer likevel oppholdet minus råvare til kost.

2) Nore og Uvdal kommune fakturerer likeså for det pedagogiske opplegget etter leirskolens gjeldende satser for undervisning.

Merk at ved avbestilt/ikke gjennomført opphold vil det øremerkede statlige tilskuddet til leirskoleundervisning også falle bort, så skolen må da evt. dekke dette beløpet selv.Aktivitetskalender

Åpent hver dag mellom kl 10-18, se program her

Meld deg på vårt nyhetsbrev