/media/fm/SS42MPtXQV.jpg

Langedrag Naturpark tilbyr smittesluse og har rutiner for å hindre smitte mellom dyrehold.

Med dyrehold og besetninger mener vi her da andre gårder som har kyr, sauer, griser og høns og dere som har har egne hunder og katter.

Personer som har vært i utlandet, bør ikke ha kontakt med dyrene på Langedrag før det har gått 48 timer. Du må gjerne telle timene fra tidspunktet du kommer tilbake til Norge. Kommer du fra områder med munn- og kløvsyke, skal det gå minst 72 timer før du har kontakt med norske dyr. Grunnen til dette er at munn- og kløvsykevirus kan overleve i luftveiene til folk i inntil tre døgn. Klær, støvler og annet utstyr som er brukt i besetninger i andre land må ikke brukes i norske husdyr-rom.

Mennesker og dyr kan bringe smittestoffer utenfra og inn i en besetning, og motsatt, innenfra og ut. Virus og bakterier kan følge med på huden, klærne eller støvlene. 

Dyr er derfor ikke velkommen inn i parken. Noen av våre gjester kommer fra et dyrehold eller skal videre til et annet dyrehold. Det er spesielt viktig at disse konsekvent gjennomfører gode hygienerutiner mellom besøk i de forskjellige dyreholdene.

Langedrag har tilrettelagt med muligheter for håndvask ved inngang og utgang av parken i tillegg en matte med desinfiserende veske for fottøy ut og inn av parken.

Til deg som skal besøke oss og har egen dyrebesetning eller har vært i kontakt med dyr og dyrebesetninger i utlandet samt veterinærer, rådgivere og andre servicepersoner i landbruket: Dere skal benytte vår smittesluse som ligger mellom parkeringsplassen og inngang til Langedrag Naturpark.

I smitteslusa parkeres egne sko og man benytter Langedrag sine sko/støvler og Langedrag sitt overtrekkstøy eller tilgjengelig overtrekk til egne sko. I bytte mellom «fremmed sone» og «Langedrag sone» skal hender vaskes med varmt vann, såpe og tørkepapir

For mer informasjon kan dere lese her:

https://www.matmerk.no/cms/files/5480/veileder-til-smittevernplan---mattilsynet.pdf

https://www.bondelaget.no/ny-dyrehelseforskrift/ny-dyrehelseforskrift-fra-1-juli-article100087-8626.html

https://www.animalia.no/contentassets/9008c25e37a340c7ba82e834e73d62d7/173211-norsk-web.pdf

Aktivitetskalender

Åpent hver dag mellom kl 10-18, se program her

Meld deg på vårt nyhetsbrev